Informacja - rezerwacje łodzi na j.Dużno

Okręg PZW w Elblągu informuje, iż Zarząd Okręgu w drodze uchwały, uchylił dotychczasową uchwałę dotyczącą regulaminu i rezerwacji łodzi na j.Drużno. Nowe zasady i regulaminy zostaną opublikowane do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie informujemy, iż możliwość składania rezerwacji łodzi dla kół Okręgu w Elblągu będzie możliwa od 1 lipca 2023 roku. natomiast rezerwacje indywidualne uruchomione zostaną od 1 sierpnia 2023 roku za pomocą platformy rezerwacji łodzi pod adresem www.lodkidruzno.pl