O JEZIORZE

DruznoDruzno, Drużno (niem. Drausen See) – płytkie, zarastające jezioro deltowe na Żuławach Wiślanych. Jezioro położone jest w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Elbląg. Stanowi część Zalewu Wiślanego odciętą aluwiami.

Przez Druzno przechodzi tor wodny stanowiący przedłużenie Kanału Elbląskiego. Jezioro wraz z pobliskimi terenami tworzy rezerwat "Jezioro Drużno" (miejsca lęgowe ptactwa wodnego i błotnego, głównie kaczek, perkozów, mew i rybitw; również drobnych ptaków wróblowych). Dodatkowo obszar rezerwatu pokrywa się z obszarami Natura 2000 Jezioro Druzno (PLH280028) SOO oraz o większej powierzchni Jezioro Drużno (PLB280013) OSO. W 2002 roku ze względu na bogactwo roślinne i bioróżnorodność zostało uznane międzynarodową formą ochrony i wpisane na listę ramsarską.

Do jeziora uchodzi kilka niewielkich cieków wodnych, między innymi: Balewka, Brzeźnica, Burzanka, Dzierzgoń, Elszka, Kowalewka, Marwicka Młynówka, Tina (jedno odgałęzienie w dolnym biegu), Wąska.

Biocenoza jeziora była przez wiele lat obiektem badań hydrobiologicznych (w tym parazytologicznych), zainicjowanych w latach 50. XX w. przez Wincentego L. Wiśniewskiego (Uniwersytet Warszawski). Wiosną i latem 1948 badano szczegółowo tutejszą ornitofaunę. Obserwowano wtedy bąka zwyczajnego (76 sztuk podczas wiosennych przelotów), rudzika, srokę zwyczajną, żurawia zwyczajnego (liczne stada), jarzębatkę, gajówkę, słowika szarego (bardzo licznie), pliszkę siwą (kilka sztuk). Bardzo licznie występowała mewa śmieszka, a rzadziej: rybitwa rzeczna, bocian czarny i ślepowron zwyczajny (ten ostatni gatunek zaobserwowano tylko dwa razy). Krążyła też jedna para bielika zwyczajnego. Ponadto zanotowano wtedy takie gatunki jak: brzęczka, strumieniówka, łozówka i łabędź niemy (siedem sztuk).

Odwiedza nas 131  gości oraz 0 użytkowników.